Privacy statement

Moderne oplossingen besparen tijd en geld

Deze website wordt beheerd door digiDOO BV
digiDOO BV opereert onder de handelsnamen digiDUIF, youConnect, digiROCK en Just Facts.

Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan digiDOO persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. digiDOO zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door digiDOO met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
digiDOO verzamelt en verwerkt gegevens van gebruikers ten behoeve van de bedrijfsvoering van haar klanten die altijd een (informatie)relatie met u hebben en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal door onze klanten onder andere worden gebruikt om u te informeren binnen uw relatie met de betreffende organisatie en door digiDOO (of aan haar gelieerde partners) om de aan ons gevraagde (technische) ondersteuning te leveren. digiDOO verzamelt en verwerkt alleen die persoonsgegevens die relevant zijn in uw (informatie)relatie met onze klant.

Verstrekte gegevens zullen opgeslagen en verwerkt worden overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De manier waarop digiDOO persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1383667.

digiDOO zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden ter beschikking stellen (zoals bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden), anders dan wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van de dienst.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat digiDOO via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin digiDOO wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan digiDOO uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
digiDOO verzamelt en analyseert gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website en haar services, zoals domeinnaam, gebruikte software, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website en services te optimaliseren en om onze dienstverlening beter te kunnen laten aansluiten op de (technische) ontwikkelingen bij onze gebruikers en klanten. De verzamelde gegevens hebben geen enkel ander doel dan een technische/functionele: zij zullen bijvoorbeeld nooit gebruikt worden voor commerciële activiteiten of gedeeld worden met derde partijen!

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met digiDOO
U kunt op ieder gewenst moment zelf uw account opzeggen: de door ons opgeslagen gegevens worden volledig verwijderd en gewist.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per post:

digiDOO BV
Charlotte Ruysplantsoen 20
1705 NE  Heerhugowaard
Nederland

Wijzigingen Privacy Statement
digiDOO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.