Blog

Social Schools neemt productportfolio van Maassen Consulting over

Heemskerk/Cuijk, april 2017 – Social Schools Nederland (digiDUIF en Social Schools) heeft bij het faillissement van Maassen Consulting uit Cuijk een aantal softwareproducten overgenomen waaronder: EasySite, EasySchool, EducatieNET en de intranetapplicatie. In samenwerking met een aantal andere marktpartijen is ook vervolg gegeven aan Vakbekwaam in Zorg, een leermanagement oplossing dat gebaseerd is op EducatieNET.

Grote aandacht is daarbij uitgegaan naar het continueren van de dienstverlening naar gebruikers en de benodigde ondersteuning. Op langere termijn zal in overleg met klanten gekeken worden welke opties er zijn voor doorontwikkeling van de bestaande producten en/of omzetting naar het eigen portfolio van Social Schools.