Blog

Social Schools gestart met compleet vernieuwde omgeving!

Omdat Social Schools en digiDUIF zijn gefuseerd ontstaat er een mogelijkheid om een droom werkelijkheid te maken. Het lanceren van een nieuw communicatieplatform waarbij we rekening houden met alle wensen en ideeën van scholen die in de afgelopen jaren aan ons zijn voorgelegd. Zo blijven we voorop lopen in de oudercommunicatie door goed te luisteren.

Hoe zien die nieuwe Apps eruit? Bij deze alvast een inkijkje. We zijn erg benieuwd wat je ervan vindt.