Blog

Ronduit Onderwijs gaat werken met digiDUIF

Alkmaar, 27 november 2014 – Vandaag heeft Ronduit Onderwijs, verantwoordelijk voor 17 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs (De Piramide) en 10 locaties voor speciaal onderwijs (De Spinaker), een 3-jarige overeenkomst getekend met digiDUIF.

Over Ronduit Onderwijs

Ronduit staat voor ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht onderwijs. Daarbij hoort dat wij de kinderen de normen en waarden van goed burgerschap als vanzelfsprekend aanleren. De scholen bevorderen een ondernemende houding bij de leerlingen en dragen zo bij aan een actieve en kritische levensstijl, plezier in eigen kunnen en het ontwikkelen van talenten. Dit gaat hand in hand met het spelenderwijs bijbrengen van verantwoordelijkheden, met als uiteindelijke doel kinderen te leren hun grenzen te verleggen, doelen te bereiken en het beste uit zichzelf te halen. Het streven naar een hoog leerrendement, op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talent-ontwikkeling. Wij staan ronduit voor kwalitatief goed openbaar onderwijs.