Informatie 8-18

Informatie 8-18

Eerste 10 maanden voorbij: visie op de toekomst

Het belangrijkste argument voor het samengaan van digiDUIF en Social Schools is de visie geweest die we delen op de ontwikkelingen van de samenwerking in de driehoek school-ouder-kind, de sterk groeiende behoefte aan gemak en eenvoud in het digitale woud aan mogelijkheden op school en de verbetering van de externe communicatie en online zichtbaarheid.

Samen bouwen aan het beste platform!

 
Met bovenstaande in het achterhoofd is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het doorvertalen van deze visie naar een nieuwe propositie voor onze gezamenlijke dienstverlening. Op dit moment wordt die stap voor stap steeds meer tastbaar en zichtbaar. Tijdens de IPON 2018 zullen wij een geheel nieuw Social Schools platform presenteren (intern hanteren we hiervoor de werktitel SocS3.0 en de slogan “One source. One app. One great experience!”). Deze integreert volledig met onze nieuwe digitale ontmoetingsplaats voor medewerkers, dat we Social Net hebben genoemd en die we ook tijdens de IPON zullen lanceren. Vanzelfsprekend geldt de integratie met Social Net ook voor al onze websites en het kindportfolio (als onderdeel van de Social Schools community). Hiermee onstaat een zeer complete en krachtige communciatieoplossing voor alle typen scholen en besturen. De ondersteuning vanuit Social Schools Academie zorgt ervoor dat alle gebruikers het optimale rendement kunnen realiseren!

We hebben niet stilgezeten!

Ondanks alle mooie plannen en ontwikkelingen van ons toekomstige platform hebben we natuurlijk niet stilgezeten met digiDUIF en Social Schools. Weliswaar vraagt de nieuwe organisatie tijd en aandacht maar biedt ook tal van direct realiseerbare mogelijkheden. Zoals gebruikers al hebben kunnen merken hebben we bijvoorbeeld alle support gecentraliseerd waardoor we meer collega’s beschikbaar hebben en daardoor sneller vragen kunnen behandelen. De korte interne lijnen garanderen dat zij nagenoeg elk probleem kunnen oplossen.

Ontwikkelingen digiDUIF

 
Nu ook websites beschikbaar
Binnen de digiDUIF productgroep zijn na de fusie websites beschikbaar gekomen: een veel gehoorde wens van scholen en besturen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun externe communicatie en online zichtbaarheid. Standaard op basis van een aantal mooie en krachtige templates of volledig maatgemaakt naar de eigen huisstijl.

digiDUIF Infolijn voor speciaal onderwijs
Daarnaast is in de vakantieperiode digiDUIF Infolijn als product toegevoegd. De tijdlijn gedreven communicatie is met name bedoeld voor scholen in het speciaal onderwijs en vervangt het heen-en-weer schriftje. Infolijn is een speelse en dynamische omgeving die de communicatie rondom het kind optimaliseert.

Ontwikkelingen Social Schools

Eerste ervaringen met kindportfolio
Ook bij Social Schools hebben we niet stilgezeten. Met de introductie van het kindportfolio is een langgekoesterde wens van veel scholen vervuld die een digitale leer- en samenwerkingsplek zoeken voor leerkracht, kind en ouder. Inmiddels is een aantal scholen en hun kinderen met het portfolio aan de slag gegaan en de eerste signalen over de inzet zijn veelbelovend. Vanzelfsprekend krijgt deze functie ook in het nieuwe platform een prominente plaats en zullen we doorlopend samen met scholen en besturen doorontwikkelen aan vorm en inhoud.

Nieuwe optie: 1:1 communicatie
Op het punt van lanceren staat een andere grote wens van gebruikers: een optie in Social Schools om snel en gericht informatie te delen met slechts 1 ouder of leerkracht. Met de nieuw ontwikkelde chatfunctie kunnen gebruikers met iedereen binnen de groep via het adresboek berichten delen. Snel, intuïtief en efficiënt!

Overname producten EasySchool

Naast de activiteiten rondom onze eigen diensten hebben wij dit voorjaar de producten van Maassen Consulting uit Cuijk overgenomen die in de markt bekend zijn onder de merknamen EasySite en EasySchool. Voor ons een belangrijke uitbreiding van ons productportfolio met een krachtig en solide CMS en voor bestaande klanten een betrouwbare en zekere continuering van de dienstverlening. Het door Maassen Consulting ontwikkelde intranet gebruiken wij nu als vertrekpunt voor de ons eigen Social Net.

Wat betekent dit voor onze gebruikers?

Ons doel is om met alles wat we doen en nog gaan doen scholen, ouders, besturen en kinderen de beste en meest dynamische beleving te creëren als het gaat om samenwerken, compleetheid van functionaliteit, eenvoud en gemak in gebruik en ondersteuning van dagelijkse activiteiten in en rondom de school. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om onze huidige en nieuwe producten, de ondersteuning die daarbij hoort of de training en begeleiding.

Vanaf de IPON 2018, dat in februari plaatsvindt, kunnen alle scholen die nu digiDUIF of de Social Schools community inzetten, kennismaken met ons volledig nieuwe platform. Aansluitend worden ze uitgenodigd om hiernaar over te gaan en de planning is om dit af te ronden voor de zomer van 2018. Met tussentijdse updates willen wij iedereen informeren over de aankomende veranderingen. Voor gebruikers van onze websites verandert er niets en blijft het business-as-usual. Scholen en besturen die straks gebruik gaan maken van Social Net zullen wel de mogelijkheid krijgen om direct in te loggen op het CMS (en de community-omgeving) via een single-sign-on.