Informatie 5 – 14

Informatie 5 – 14

De herfst is inmiddels van start gegaan en alle leerlingen zitten volledig in het schoolritme! Ook bij digiDUIF zitten we niet stil en de afgelopen maanden hebben we intensief gewerkt aan een aantal uitbreidingen en verbeteringen. Om scholen te ondersteunen die kiezen om zelf hun overblijf/tso te organiseren, introduceren we een nieuwe module. Daarnaast kunnen alle huidige klanten gebruik maken van de nieuwe functie Absentiemeldingen: nadat een school dit heeft geactiveerd kunnen ouders eenvoudig hun kinderen afwezig melden omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn. Verder is een aantal grote stappen gemaakt in de doorontwikkeling van de module Leerontwikkeling. Zo zijn alle views vernieuwd en is onder andere het alternatief leerlingrapport naar Cito-voorbeeld toegevoegd.