Informatie 5 – 12

Informatie 5 – 12

Het is enige tijd stil geweest rond digiDUIF, maar dat betekent niet dat zij heeft stil gezeten. In tegendeel zelfs! De afgelopen maanden is er veel extra functionaliteit ontwikkeld die de gebruikers van de services via het web en de youConnect apps nieuwe mogelijkheden biedt. In deze Informatie worden verschillende zaken uitgelicht en besproken.